Főbb pályázatok

 

Eszközbeszerzés

1. GINOP-1-2-1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásainak bővítése

Pályázat célja: hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

2. GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Pályázat célja: Gyártás fejlesztése.

Az alábbi pályázatokhoz kiegészítő szolgáltatásként ajánlunk egy termelésirányítási rendszert az Ipar 4.0-nak megfelelően

2017. február során lehetett beadni a nagy érdeklődést kiváltó GINOP 1.2.1-16 "Mikro-, Kis- és Középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése" pályázatot, amely gépbeszerzést, eszközbeszerzést támogatott. Ezen pályázatban fontos plusz pontokat ért (7 vagy 10 pontot), ha a pályázó vállalja olyan vállalatirányítási, termelésirányítási rendszer bevezetésé , amely megfelel az Ipar 4.0 követelményeinek (és amelyet egyébként a GINOP 3.2.2-8.2.4-16 "Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása" pályázattal is be lehet vezetni).

Ha Ön már megnyerte a GINOP 1.2.1-16 "Mikro-, Kis- és Középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése" pályázatot, az érdemi megvalósításhoz és sikeres pályázatos ellenőrzéshez keres olyan rendszert, amely megfelel az Ipar 4.0 követelményeinek és magas szintű, színvonalas termelésirányítási, vállalatirányítási megoldást jelent a cégének.

Ha Ön olyan pályázatot tervez beadni, amely az Ipar 4.0-nak megfelelő termelésirányítási rendszert vár el, közre tudunk működni, hogy a pályázati elvárások teljesíthetőek legyenek és Ön jogosult legyen pályázni Ipar 4.0-s pályázaton.

Ne kerüljön abba a helyzetbe, hogy egy nem megfelelő termelésirányítási rendszer miatt bukja el az erre vonatkozó pluszpontokat, vagy ne legyen képes Ipar 4.0-s pályázatot beadni, netán a teljes eszközbeszerzéses pályázatát vissza kelljen fizetnie!

 

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása

Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

A felhívás kódszáma: VP6-6.2.1-16 

A mezőgazdasági vállalkozások jövedelmezőségének stabilizálása mezőgazdaságon kívüli vállalkozási tevékenységek indításának ösztönzésére, a vidéki térségekben hiányzó, vagy hiányos termékek és szolgáltatások hozzáférésének megvalósítására 
Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások jövedelmezőségének stabilizálása mezőgazdaságon kívüli vállalkozási tevékenységek indításának ösztönzésére irányul. Ez a cél egyben szolgálja a vidéki térségekben számos esetben hiányzó vagy hiányos termékek és szolgáltatások hozzáférését is.

A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

GINOP-2.1.8-17

Jelen Felhívás célja a hazai mikro, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése adaptív technológiai innovációs tevékenységek támogatásával. A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió forint, maximum 15 millió forint

Benyújtható:  2017. december 6-tól.

 

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel

GINOP-8.4.1/A-17

A lakossági energia hitel, vagyis a természetes magánszemélyeknek, társasházaknak és lakásszövetkezeteknek szóló GINOP-8.4.1/A-17 kódszámú visszatérítendő támogatás egy 0%-os, azaz kamatmentes hitel, melyet a Közép-Magyarország régión kívül található lakóépületek hőszigetelésére, nyílászárók cseréjére, energetikai és / vagy gépészeti korszerűsítésére lehet felhasználni. A kölcsön összege természetes személy esetén: 500 ezer Ft - 10 millió Ft kedvezményes kamatozású visszatérítendő támogatás,  társasház, vagy lakásszövetkezet esetén: lakásonként 500 ezer Ft - 7 millió Ft kedvezményes kamatozású visszatérítendő támogatás.