Főbb pályázatok

 

Eszközbeszerzés

1. GINOP-1-2-1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásainak bővítése

Pályázat célja: hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

2. GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Pályázat célja: Gyártás fejlesztése.

 

Telephelyfejlesztés

 

A pályázat jelenleg felfüggesztve. Várhatóan 2016-ban ismét megnyílik.

 

Mezőgazdasági pályázat

 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás

VP2-6.1.1-16

37,7 milliárd forintos keretösszeggel 2017. március 1-én indul el a rég várt "fiatal gazda" pályázat. Várhatóan 3.000 kérelem kerül majd támogatásra.  A támogatás 100%-os átalánytámogatás (nem beruházáshoz kötött), mértéke: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg (jelenleg kb. 12,3 M Ft).